ESET slevy - Dknet

Pomůžeme vaší firmě nebo domácnosti s používáním počítačových systémů.

Přejít na obsah
ESET slevy
ESET licenční podmínky a slevy

SLEVY pro domácnosti
30% sleva pro studenty
ESET nabízí držitelům mezinárodních identifikačních průkazů ISIC 30% slevu. Pro uplatnění této slevy je potřeba ověřit průkaz v objednávkovém formuláři nebo jej doložit oboustrannou kopii průkazu, kterou lze zaslat na obchod@eset.cz. Sleva se vztahuje POUZE na předplatné pro 1 zařízení s prodloužením na 1 rok. Více informací k průkazům ISIC naleznete na www.isic.cz.
 
Sleva se dá uplatnit při nákupu produktu ESET Home Security Essential nebo ESET NOD32 Antivirus.
 
Slevu nelze uplatnit na ESET Mobile Security.
 


30% sleva pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P a poživatele PID

ESET nabízí všem držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P a poživatele PID (plný invalidní důchod), 30 % slevu na produkty. Slevu lze uplatnit na produkty ESET Home Security Essential a ESET NOD32 Antivirus. Pro uplatnění této slevy je potřeba doložit oboustrannou kopii průkazu, kterou lze nahrát v objednávkovém formuláři nebo zaslat na
obchod@eset.cz. Na jeden průkaz můžete získat předplatné na max. 2 zařízení.
 Slevu nelze uplatnit na ESET Mobile Security.
 


30% sleva pro učitele
ESET nabízí tuto slevu pro učitele s vlastní kartou ITIC. Platí pouze pro nové předplatné na 1 PC na 1 rok. Slevu tedy nelze uplatnit na prodloužení předplatného. Více informací ke kartám ITIC naleznete na www.isic.cz.
Sleva se dá využít při nákupu produktů ESET Home Security Essential nebo ESET NOD32 Antivirus. Při uplatnění slevy není možné platit kartou. Slevu lze uplatnit zaškrtnutím v objednávkovém formuláři.
 Slevu nelze uplatnit na ESET Mobile Security Pack.


SLEVY pro firmy
30% sleva pro veřejné služby
Slevu mohou získat organizace veřejných služeb nebo také služeb ve veřejném zájmu, kterou poskytuje nebo objednává a financuje či spolufinancuje složka veřejné správy, tedy stát nebo územní samosprávný celek (v Česku kraj nebo obec) a její vlastnické zastoupení je větší než 50%. Do tohoto zastoupení patří například veřejné zdravotnictví, sociální služby, údržba a správa měst a obcí.
Slevu je možné uplatnit na produkty ESET Protect Essential, ESET Protect Entry, ESET Protect Advanced, ESET Protect Complete, ESET Protect Enterprise, ESET Protect Mail Plus nebo ESET Cloud Office Security.

30% sleva pro školská zařízení
Sleva je poskytována zařízením uvedeným v Registru sítě škol. Tyto seznamy vede ministerstvo školství na území ČR.
Slevu je možné uplatnit na produkty ESET Protect Essential, ESET Protect Entry, ESET Protect Advanced, ESET Protect Complete, ESET Protect Enterprise, ESET Protect Mail Plus nebo ESET Cloud Office Security.

30% sleva pro nestátní neziskové organizace
Sleva bude poskytnuta takovému subjektu, který je právní formou vymezen jako Nezisková organizace. Jedná se o:
 
  • i. Spolky a pobočné spolky (nově podle NOZ § 214–302), dříve občanská sdružení a jejich organizační jednotky (podle zákona č. 83/1990      Sb., o sdružování občanů)
  • ii. Nadace a nadační fondy (dříve podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nyní podle § 306–401 NOZ)
  • iii. Účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění; dříve      Církevní právnické osoby,
  • iv. Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (nyní již zrušeného; existující obecně prospěšné společnosti však podle něj stále fungují),
  • v. Ústavy (podle § 402–418 NOZ),
  • vi. Školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zahrnující ve významné převaze také církevní      školy.
 
Poznámka:  Dle Usnesení Vlády č. 360 z 12. dubna 2021 byly zrušeny bez náhrady registry Ministerstva vnitra, které registrovaly a evidovaly neziskové organizace. Na základě přítomnosti takové organizace v registru byla poskytnuta sleva. Od 1.8. nebude možné registry využít.
 Slevu je možné uplatnit na produkty ESET Protect Essential, ESET Protect Entry, ESET Protect Advanced, ESET Protect Complete, ESET Protect Enterprise, ESET Protect Mail Plus nebo ESET Cloud Office Security.

30% sleva pro subjekty veřejné zprávy
Sleva je poskytována subjektům, které spadají do oblasti Státní správy a Samosprávy.
 Slevu je možné uplatnit na produkty ESET Protect Essential, ESET Protect Entry, ESET Protect Advanced, ESET Protect Complete, ESET Protect Enterprise, ESET Protect Mail Plus nebo ESET Cloud Office Security.

Copyright © DKnet. All Rights Reserved.


Specializujeme na síťová řešení

kompletní outsourcing v oblasti správy počítačové sítě, administrace serverů Windows, Linux, opravy, servis a prodej PC, ochrana a bezpečnost sítí, antivirové řešení, uživatelská podpora, servis tiskáren a prodej spotřebního materiálu
Návrat na obsah