• kompletní outsourcing v oblasti správy počítačové sítě
 • administrace serverů Windows, Linux
 • opravy, servis a prodej PC
 • ochrana a bezpečnost sítí, antivirové řešení
 • uživatelská podpora
 • servis tiskáren a prodej spotřebního materiálu
Specializujeme se na síťová řešení

Administrace Windows serverů

Řešení MS Windows je poskytováno jako základ pro použití:

 • Windows Exchange server (komplexní poštovní server)
 • Windows Terminal Services (přístup uživatelů vzdálenou plochou)
 • IIS - Microsoft Internet Information Server (webový server)
 • File Server - využití pro Vaše sdílená data
 • ISA - Internet Security and Acceleration Server
 • MS SQL server - databázový server


Preferujeme pro malé a menší firmy

Windows Server 2019 Essentials
V podobě systému Microsoft Windows Server 2019 Essentials kupují malé firmy výkonný softwarový produkt, který se obejde nejen bez časových omezení platnosti, nýbrž také přesvědčí jednoduchou koncepcí licencování. Na rozdíl od verzí Standard a DataCenter se edice Essentials nevyznačuje licencováním založeným na jádrech, nýbrž na serverech. Díky tomu firmy nepotřebují Client Access Licenses (CALs), poněvadž pro každou instanci softwaru je nutno zakoupit licenci, a to bez ohledu na to, zda je virtuální nebo na fyzickém hardwaru. Systém Windows Server 2019 Essentials má limit 25 uživatelů, popř. 50 zařízení, a jedná se tak o výhodné řešení pro malé organizace.

Více na: http://www.zive.cz/clanky/windows-server-2012-dalsi-licence-uplne-jinak/sc-3-a-165747/default.aspx#utm_medium=selfpromo&;utm_source=zive&utm_campaign=copylink

Preferujeme pro větší firmy

Windows Server 2019 Standard
Přidělené licence edice můžeme na daném fyzickém serveru spustit Windows Server Standard v jednom fyzickém a až dvou virtuálních prostředích. V případě spuštění obou virtuálů je instance ve fyzickém prostředí omezena pouze na běh a správu prostředí virtuálních, tedy v ní nesmí běžet jiný typ provozu. Pro plnou virtualizaci bez omezení počtu virtuálních strojů je pak edice

Windows Server 2019 Datacenter
Tyto dvě zmíněné edice se liší pouze virtualizačními právy. Edice Server 2016 jsou licencovány na fyzická jádra, a to bez ohledu na hyper-threading. Konverzní poměr je nastaven na 1:8, což znamená, že to, co jsme nyní utratili za licenci na 2 CPU, bude nově cena za 16 jader. Z konverzního poměru pak vycházejí i další pravidla nové licenční politiky. Pro přidělení licence Windows Serveru fyzickému stroji je nutné spočítat všechna fyzická jádra. Minimální počet přidělených licencí pro jádra je vždy 8 na každý fyzický procesor serveru a minimálně 16 jader celkově.

Budeme se snažit najít pro Vás vždy to nejoptimálnější a cenově přijatelné řešení spojené s vstřícným přístupem vůči zákazníkovi. Nepoužíváme odborná, nesrozumitelná, laikovi nic neříkající slova, ale jednoduše vysvětlíme a zařídíme vše co je nezbytné pro bezproblémový provoz Vašeho Windows serveru.

 

Administrace serverů Windows

Provádíme instalaci, administraci a následnou údržbu většiny Windows serverů za účelem plnohodnotného provozu všech služeb.

 


PowerShell 3.0

 

Windows 2012 zahrnuje mnoho pozitivních vylepšení, mezi nejdůležitější patří např. PowerShell 3.0.