• kompletní outsourcing v oblasti správy počítačové sítě
 • administrace serverů Windows, Linux
 • opravy, servis a prodej PC
 • ochrana a bezpečnost sítí, antivirové řešení
 • uživatelská podpora
 • servis tiskáren a prodej spotřebního materiálu
Specializujeme se na síťová řešení

Jaké jsou hlavní rysy programu Postfix?

 • spolehlivost - prokazuje svou skutečnou hodnotu zejména při práci ve vysokém zatížení, funguje stabilně a v naprosté většině bez problémů
 • zabezpečení - předpokládá, že běží v nepřátelském prostředí což je pro dnešní dobu jedno velké plus. K ochraně proti útočníkům zavádí řadu obranných vrstev
 • výkon - vytvořen s ohledem na dosažení vysokého výkonu, nezahlcuje jiné systémy. Dokáže speciálními technikami limitovat jak tvorbu nových procesů, které je nutné vytvořit, tak i počet přístupů k systému souborů, jež jsou zapotřebí v rámci zpracovávání zpráv
 • flexibilita - systém Postfix je tvořen několika různými programy a podsystémy. Tento přístup nabízí vysokou flexibilitu čili pružnost. Všechny součásti lze snadno dolaďovat prostřednictvím jednoduchých konfiguračních souborů
 • snadné používání - z hlediska nastavení a správy jedním z nejjednodušších balíčků pro zpracováni elektronické pošty, do maximální možné míry se chová právě tak, jak vět­šina lidí očekává
 • kompatibilita se Sendmailem - jednoduše může nahradit Sendmail, aniž by se v systému změny nějak dotkly uživatelů a aniž by došlo k narušeni funkce aplikací, které jej využívají. Postfix byl vyvíjen nezávisle na Sendmailu a nemusí imple­mentovat všechny práce s elektronickou poštou stejným způsobem.


Denní užívání Postfixu znamená schopnost během krátké doby zajistit flexibilní, bezpečnou a spolehlivou e-mailovou funkčnost. A to je ta správná volba pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat.


Administrace linux mail serverů

Postfix je již od základu vytvořen tak, aby se rozumným způsobem vyrovnal se všemi neočekávanými hardwarovými a softwarovými problémy.