• kompletní outsourcing v oblasti správy počítačové sítě
 • administrace serverů Windows, Linux
 • opravy, servis a prodej PC
 • ochrana a bezpečnost sítí, antivirové řešení
 • uživatelská podpora
 • servis tiskáren a prodej spotřebního materiálu
Specializujeme se na síťová řešení

Ceníky a slevy
Všechny ceníky jsou omezeny podle produktů maximálním počtem 100 počítačů nebo 100 e-mailových schránek.

Příjemce slevy Výše slevy
Studenti - držitelé ISIC karty 50%
Postižení a invalidní důchodci 50%
Školství 50%
Zdravotnictví 50%
Nestátní neziskové organizace 50%
Mládež - držitelé IYTC karty 30%
Učitelé - držitelé ITIC karty 30%
Subjekty veřejné správy 20%


Pokud zákazník zasílá informace o svých osobních údajích (průkaz s rodným číslem apod.), jsou spravovány v souladu s platnými právními předpisy. Eset software je registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


50% sleva držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P a poživatele PID (plný invalidní důchod):
Sleva se vztahuje k licencím ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Smart Security na 1-2 PC s délkou platnosti 1-3 roky. Partner musí doložit kopii průkazu nebo rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu od ČSSZ jako přílohu online objednávky, faxem, e-mailem nebo poštou.


50% sleva pro školství a zdravotnické zařízení:
Sleva je poskytována zařízením uvedeným v Registru sítě škol nebo v Adresáři zdravotnických zařízení. Tyto seznamy vede ministerstvo školství a zdravotnictví na území ČR.


30% sleva pro mladé do 26 let:
Sleva je poskytována na licence ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Smart Security pro jeden počítač na jeden rok pouze v případě zaslání kopie IYTC karty jako přílohu objednávky, faxem, e-mailem nebo poštou. IYTC kartu je možné získat u společnosti GTS Alive, spol s.r.o..


50% sleva pro nestátní neziskové organizace:
Tuto slevu mohou získat organizace ze seznamu na webu Informační systémy nestátních neziskových organizací.


EDU Free licence pro zaměstnance školy:
Zaměstnanci škol mohou využít produkty ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Smart Security na svých domácích počítačích. Za každých 10 školních (stanic nebo PC) licencí typu „Business Edition“ si může škola vyžádat 1 licenci ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Smart Security na 1 PC zdarma v délce trvání zakoupené licence pro školu. Objednejte si EDU Free licence. Při prodloužení licence pro školu lze objednat také EDU Free licence pro zaměstnance.

50% sleva pro studenty:
Sleva je poskytována na licence ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Smart Security pro jeden počítač na jeden rok pouze v případě zaslání kopie ISIC karty jako přílohu objednávky, faxem, e-mailem nebo poštou. ISIC kartu je možné získat u společnosti GTS Alive, spol s.r.o..


30% sleva pro učitele:
Sleva je poskytována na licence ESET NOD32 Antivirus 4 nebo ESET Smart Security pro jeden počítač na jeden rok pouze v případě zaslání kopie ITIC karty jako přílohu objednávky, faxem, e-mailem nebo poštou. ITIC kartu je možné získat u společnosti GTS Alive, spol s.r.o..


20% sleva pro subjekty veřejné správy:
Tato sleva je poskytována subjektům, které spadají do oblasti Státní správy a Samosprávy.


Přechod (upgrade) z předchozí verze na vyšší

Přechod z licence ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Smart Security v5 na v6

 • Pro uživatele platné licence je přechod bezplatný.
 • K přechodu na v5 je nutná přeinstalace produktu.


Přechod z ESET NOD32 Antivirus na ESET Smart Security

 • za cenu prodloužení licence ESET Smart Security


Přechod z ESET Smart Security BE a NOD32 Antivirus BE na ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus

 • Pro uživatele platné licence je přechod bezplatný.

Sjednocení licencí

Pokud si zákazník postupně zakoupil více produktů ESET, je u stejných produktů vhodné sjednotit datum expirace licence. Sjednocení lze nastavit v novém objednávkovém formuláři. Zůstatková cena licencí se nevrací a neodečítá.


Příklad:
Zákazník zakoupil ESET NOD32 Antivirus s expirací v lednu, březnu a dubnu. Při objednání prodloužení lednové licence se sjednotí data expirace u ostatních licencí. Pokud by licence nesjednotil, budou expirovat v různých měsících.


Rozšiřování licencí Jestliže zákazník chce navýšit počet stanic nebo PC, je vhodné licenci rozšířit a sjednotit tak expiraci licence k jedné expirační době.

 • Cena za rozšíření licencí je závislá na počtu měsíců, které zbývají do konce platnosti licence původní.
 • Počet měsíců se odečte od ceny rozšíření, aby zákazník neplatil za toto období dvakrát.
 • Do ceny rozšíření je započítáno také prodloužení původní licence. Tím jsou licence sjednoceny na dobu jednoho nebo dvou let.
 • Při rozšíření licence zákazník obdrží nové přihlašovací údaje (heslo a uživatelské jméno pro stahování aktualizací), které si stačí jednoduše přepsat v nastavení Control Centra. Započítávání původní licence neplatí v případě přechodu z ESET NOD32 Antivirus na ESET Smart Security.

 

Antivirové řešení

eset gallery

Nejnovější generace bezp.řešení pro firmy - ESET.

ESET

 

Ucelené řešení pokročilé ochrany pro všechny firemní počítače, notebooky, mobilní zařízení, souborové a poštovní servery.