• kompletní outsourcing v oblasti správy počítačové sítě
 • administrace serverů Windows, Linux
 • opravy, servis a prodej PC
 • ochrana a bezpečnost sítí, antivirové řešení
 • uživatelská podpora
 • servis tiskáren a prodej spotřebního materiálu
Specializujeme se na síťová řešení
Síťová zařízení

Aktivní síťové prvky
jsou všechny zařízení, které slouží ke vzájemnému propojení v počítačových sítích. Aktivní síťový prvek je všechno to, co nějakým způsobem aktivně působí na přenášené signály - tedy je zesiluje a různě modifikuje.[1] Mezi aktivní prvky se řadí především opakovač, hub, switch, bridge nebo router. Patří zde však i další zařízení jako například síťová karta, tiskový server nebo host adapter.

 

Repeater (česky opakovač) je elektronický aktivní síťový prvek, který přijímá zkreslený, zašuměný nebo jinak poškozený signál a opravený, zesílený a správně časovaný ho vysílá dále. Tak je možné snadno zvýšit dosah média bez ztráty kvality a obsahu signálu. Opakovače patří do první (fyzické) vrstvy referenčního modelu OSI, protože pracují přímo s elektrickým signálem.

Hub (česky rozbočovač) je prvek, který umožňuje její větvení a je základem sítí s hvězdicovou topologií. Chová se jako opakovač. To znamená, že veškerá data, která přijdou na jeden z portů (zásuvek), zkopíruje na všechny ostatní porty, bez ohledu na to, kterému portu (počítači a IP adrese) data náleží. To má za následek, že všechny počítače v síti „vidí“ všechna síťová data a u větších sítí to znamená zbytečné přetěžování těch segmentů, kterým data ve skutečnosti nejsou určena. Hub je velmi jednoduché aktivní síťové zařízení. Nijak neřídí provoz, který skrz něj prochází. Signál, který do něj vstoupí, je obnoven a vyslán všemi ostatními porty.

Switch (česky přepínač) je prvek propojující jednotlivé segmenty sítě. Switch obsahuje větší či menší množství portů (až několik stovek), na něž se připojují síťová zařízení nebo části sítě. Pojem switch se používá pro různá zařízení v celé řadě síťových technologií. Pracuje na druhé (linkové) vrstvě OSI modelu. Vedle vyššího výkonu (stanice připojené k různým rozhraním switche navzájem nesoutěží o médium) znamená přínos i pro bezpečnost sítě, protože médium již není sdíleno a data se vysílají jen do rozhraní, jímž je připojen jejich adresát.

Bridge (česky most) je zařízení, které spojuje dvě části sítě na druhé vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Most je pro protokoly vyšších vrstev transparentní (neviditelný), odděluje provoz různých segmentů sítě a tím zmenšuje i zatížení sítě. Most odděluje provoz dvou segmentů sítě, tak že si ve své paměti RAM sám sestaví tabulku MAC (fyzických) adres a portů, za kterými se dané adresy nacházejí. Leží-li příjemce ve stejném segmentu jako odesílatel, most rámce do jiných částí sítě neodešle. V opačném případě je odešle do příslušného segmentu v nezměněném stavu (týká se pouze tzv. Unicast rámců, které jsou určeny jedinému příjemci).

Router (česky směrovač) je zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí (síťové) vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Obecně jako router může sloužit jakýkoliv počítač s podporou síťování a pro routování v menších sítích se často dodnes používají běžné osobní počítače, do vysokorychlostních sítí jsou však jako routery používány vysoce účelové počítače obvykle se speciálním hardwarem, optimalizovaným jak pro běžné přeposílání (forwarding) datagramů, tak pro specializované funkce jako šifrování u IPsec tunelů.

 

Pasivní síťové prvky
Mezi pasivní prvky se řadí především datové rozvaděče, které fyzicky přenášejí data do počítače.

 

Strukturovaná kabeláž

  • Kroucená dvojlinka druh kabelu, který je tvořen páry vodičů, které jsou po své délce pravidelným způsobem zkroucený a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry (anglicky: twisted, odsud také twisted pair, či zkráceně „twist"). Oba vodiče jsou v rovnocenné pozici (i v tom smyslu, že žádný z nich není spojován se zemí či s kostrou), a proto kroucená dvojlinka patří mezi tzv. symetrická vedení (dvojice spirálově stočených vodičů v kabelu). Signál přenášený po kroucené dvojlince je vyjádřen rozdílem potenciálů obou vodičů.

 

Druhy strukturované kabeláže Základní parametry strukturovaných kabelážních systémů jsou klasifikovány dle různých norem různým způsobem

EIA/TIA 568A:
KlasifikacePásmoAplikace
Kategorie 3 10 MHz Telefon, ISDN, Ethernet 10baseT, Token Ring 4Mb...
Kategorie 420 MHz kat.3 + Token Ring 16Mb
Kategorie 5100 MHz kat.4 + Ethernet 100baseTX
Kategorie 5E100 MHz kat.5 + Ethernet 1000baseT
Kategorie 6250 MHz kat.5E + nové aplikace
Kategorie 7600 MHz 100baseFX, FL, 1000baseSX, LX, ….
 
Kategorie optická  
EN 50173/A1 a ČSN EN50173/A1:
třída A 100 kHz telefon
třída B10 MHztelefon, ISDN,Ethernet 10baseT,Token Ring 4Mb,…
třída C16 MHztř.B + Token Ring 16Mb
třída D100 MHztř.C + Ethernet 100baseTX a 1000baseT
třída E250 MHz 
třída F600 MHz(zatím ve stádiu návrhu normy, neexistuje vhodný konektor) 100baseFX, FL, 1000baseSX, LX, …
 
třída optickáneomezeno 
 

 Softwarové prostředky

 • síťový operační systém (Windows server, Linux, BSD, Novell NetWare atd.)
 • aplikace schopné využívat prostředky operačního systému, určené k síťové komunikaci


Topologie sítí

se zabývá zapojením různých prvků do počítačových sítí a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické (virtuální) podoby (datové linky, síťové uzly). Topologii lze charakterizovat jako určitý tvar či strukturu dané sítě. Tento tvar nemusí nutně korespondovat se skutečným fyzickým rozvržením prvků, zapojených v síti. Například počítače v malé domácí síti mohou být uspořádány v pomyslném kruhovém tvaru, ale nemusí to nutně znamenat, že jejich logické zapojení představuje příklad kruhové topologie.


Typy topologie sítí

 • Sběrnicová topologie (bus) – kabel prochází okolo všech počítačů, nerozvětvuje se (Ethernet s koaxiálním kabelem)
 • Hvězdicová topologie (star) – všechny počítače připojeny k aktivnímu prvku (Ethernet s kroucenou dvojlinkou)
 • Kruhová topologie (ring) – spojení je uzavřeno a vznikne propojením obou konců sběrnice (FDDI)
 • Stromová topologie (tree) – propojení více hvězdicových sítí (typicky v LAN)
 • Obecný graf – obsahuje redundantní spoje (WAN sítě, internet, …)
 • Samostatný počítač (virtuální síť)