• kompletní outsourcing v oblasti správy počítačové sítě
  • administrace serverů Windows, Linux
  • opravy, servis a prodej PC
  • ochrana a bezpečnost sítí, antivirové řešení
  • uživatelská podpora
  • servis tiskáren a prodej spotřebního materiálu
Specializujeme se na síťová řešení

Bezpečnost sítí (Antiviry, Firewally)

Informační technologie se velmi rychlým tempem vyvíjí, stoupají nároky na rychlost a odezvu výměny informací mezi jednotlivými segmenty počítačové sítě a jejich koncovými uživateli. S dokonalejší komunikací ale roste i bleskový počet nepříjemných virových nákaz.
Tento problém je o to složitější, protože se musí stanovit dané hranice, na kterých se např.pomocí firewallů řeší problematika zabezpečení sítě společně s definicí komplexního zajištění bezpečnosti na všech síťových prvcích, od firewallů a VPN přes bezpečnost na úrovni směrovačů a přepínačů až po koncové stanice a servery.


Co je to firewall?

Firewall je bod v síti, který je zodpovědný za komunikaci s vnějším světem. Podle definovaných pravidel rozlišuje provoz na povolený a zakázaný. Může se jednat o specializované kusy hardware, často se ale jedná o běžná pc s operačním systémem (OS) Linux.

Provádíme komplexní zabezpečení sítí i počítačů, bezpečnostní analýzu i audit. Prioritou je ochrana systému, uživatelských dat a funkčnosti provozu síťových služeb.

Počítačovou síť je potřeba v dnešní době chránit před pasivními útoky (odposlouchávání, monitorování provozu) i před aktivními útoky (přímá modifikace dat, tvorba falešných dat apod.). Aktivním útokům nelze 100% zabránit, ale lze je na rozdíl od pasivních útoků snadněji detekovat.


Jak provádíme zabezpečení sítě?

Zajišťujeme instalaci antivirových programů v rámci sítě spojenou s centrální správou všech nabízených funkcí podmíněnou antivirovou a antispamovou ochranou serverů i stanic.

Zavádíme implementaci firewallů jako soubor opatření (realizovaný určeným HW a SW), který zabezpečuje síť proti neoprávněnému přístupu zvenčí a proti úniku informací. To umožňuje řízení přístupu uživatele z vnější i vnitřní sítě, nastavení přístupových práv, odfiltrování nebezpečných služeb, soustředění bezpečnosti do jednoho komunikačního uzlu, zablokování nepřátelského mapování vnitřní sítě, audit legálních a nelegálních operací apod.

 

Bezpečnost sítí

Zabezpečení komunikace je v současné době hlavní oblastí v oboru správy počítačových sítí.