• kompletní outsourcing v oblasti správy počítačové sítě
  • administrace serverů Windows, Linux
  • opravy, servis a prodej PC
  • ochrana a bezpečnost sítí, antivirové řešení
  • uživatelská podpora
  • servis tiskáren a prodej spotřebního materiálu
Specializujeme se na síťová řešení

Staráme se o maximální funkčnost a zabezpečení serverů. Velký důraz je také kladen na promyšlené a funkční zálohování všech dat s možností snadné a rychlé obnovitelnosti.

Monitoring serverů
Každý server v naší správě nepřetržitě sledujeme a zajišťujeme jeho bezproblémový chod. Na základě vzdálené správy serveru jsme schopni zasáhnout téměř okamžitě a přesně podle potřeb zákazníka. Součástí správy je samozřejmě také aktualizace všech potřebných programů a služeb tak, aby byla zajištěna jejich maximální spolehlivost.

Poskytujeme ucelené a dlouhodobě osvědčené technologické řešení Vaší lokální sítě.

Při dodávkách serverů využíváme následující technologie:

ibm hp

 

Technologie serverů

 

Servery mají na funkčnost veškerých informačních technologií zásadní vliv.

 

 

Klademe velký důraz předcházení problémům pomocí kvalitního monitoringu celé síťové infrastruktury.