• kompletní outsourcing v oblasti správy počítačové sítě
  • administrace serverů Windows, Linux
  • opravy, servis a prodej PC
  • ochrana a bezpečnost sítí, antivirové řešení
  • uživatelská podpora
  • servis tiskáren a prodej spotřebního materiálu
Specializujeme se na síťová řešení

Co pro záchranu dat nedělat?

Pokud dojde k poškození dat na Vašem datovém nosiči rozhodně se nepokoušejte datový nosič opětovně spustit. Výrazně tím snižujete možnost záchrany dat.


S čím Vám můžeme pomoci?

  • zálohovat data (backup data) - nejdůležitější každodení operace pro zálohování uživatelských i systémových dat, následná obnova z kvalitních záloh je pak rutinní záležitost
  • obnovit data po havárii úložiště (datarecovery) - provádí se v případě, kdy dojde k softwarovému poškození dat na datovém nosiči (HDD, CD, paměťová karta apod.)
  • zachránit data - je aplikováno v případě mechanického (hardwarového) poškození datového nosiče

Podrobnější informace o všech podporovaných typech médií a platformách Vám sdělíme na požádání. Zajišťujeme prodej datových nosičů určených pro zálohování uživatelských i systémových dat.


Zálohování a obnova poškozených dat

Příčin poškození datového nosiče vedoucí k záchraně nebo obnově dat může být mnoho. Kromě výrobních vad a vad vyplývajících z omezené životnosti médií může dojít k nenadálým událostem nebo směrovaným útokům.