• kompletní outsourcing v oblasti správy počítačové sítě
  • administrace serverů Windows, Linux
  • opravy, servis a prodej PC
  • ochrana a bezpečnost sítí, antivirové řešení
  • uživatelská podpora
  • servis tiskáren a prodej spotřebního materiálu
Specializujeme se na síťová řešení

Komu zajišťujeme  správu sítě?

datacentrum

pro malé, menší i středně velké firmy, případně kompletní outsourcing IT.

Servery Linux

instalace, administrace a následná údržba většiny Linux serverů.

Windows servery

Provádíme instalaci, administraci a následnou údržbu většiny Windows serverů za účelem plnohodnotného provozu všech služeb.

Exchange servery

Exchange Server přispívá k vyšší produktivitě uživatelů, protože jim nabízí volnost ve formě zabezpečeného přístupu k veškeré komunikaci.

 
 

Servis domácích PC

service pc

Pokud je PC nebo notebook nefunkční či nějaká z jeho funkcí nepracuje správně, zajistíme jejich servis.

Antivirové řešení

eset gallery

Nejnovější generace bezp.řešení pro firmy - ESET.